• ලෝකයේ ආදායම් උපයන මිනිසුන් කොටස් 4කි

  daiu . . #ESBI 

   


  Employed / Self Employed

  සාමාන්‍යයෙන් මෙම කොටසට අයත් වෙන්නේ වаර්තිකයෝ. වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවෝ, බැංකු කළමනාකරුවන් වගේම සුපවේදියෝ, ලිපිකරුවන් හා දවසේ පඩියට සේවය සපයන කම්කරුවොත් මේ කොටසට අයත්.

  ලෝකයේ දක්ෂතම මිනිසුන් සිටින්නේ මෙම කොටසේය. උපාධිදාරීන් 50% මෙම කොටසේ සිටියි. මේ අය කොච්චර දක්ෂ උනත් මේ අයට උපරිම වැඩ කරන්න පුළුවන් පැය 24යි.


  Big Business / Investor

  මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ හා ආයෝජකයන්.

  ජනග්‍රහණයෙන් 5% යි මේ කොටසේ ඉන්නේ. මීට  අවුරුදු ගානකට කලින් මේ අයත් කලේ වැඩට යන එක. එයාල  කොච්චර මහන්සි උනත් එයාලට පැය  24 ට වඩා වැඩ කරන්න බැහැ. එයාල එක වෙලාවක තීරනයක් ගන්නවා පැය 24 ක් වැඩ කරලා මදි කියල. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට බැහැ පැය 10000ක් වැඩ කරන්න. හැබැයි මෙයාල උපාධිධාරීන්, විවධ දක්ෂ මිනිස්සු බඳවාගෙන පැය  10 ගානේ එයාලගෙන් වැඩ ගන්නවා.